Konstruktywni w działaniu.
Mostostal Kielce jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa.

Budownictwo infrastrukturalne

Budowa węzła w Radziejowicach w ciągu drogi krajowej nr 8
Budownictwo infrastrukturalne
Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z dojazdami
Budownictwo infrastrukturalne
Termin realizacji: 19 miesięcy
Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno-Poznań węzeł „Kleszczewo”
Budownictwo infrastrukturalne
Budowa autostrady A-2 Stryków-Konotopa
Budownictwo infrastrukturalne
Termin realizacji: 12 miesięcy
Budowa autostrady A1 odcinek od węzła „Świerklany” do „Gorzyczek”
Budownictwo infrastrukturalne
Rozbudowa drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc
Budownictwo infrastrukturalne
Budowa obwodnicy Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12
Budownictwo infrastrukturalne
Budowa kładki w ciągu pieszo-rowerowym przez rz. Czarna Hańcza w m. Głęboki Bród
Budownictwo infrastrukturalne
Budowa drogi ekspresowej S-2 odcinek Konotopa-Puławska
Budownictwo infrastrukturalne