Budownictwo infrastrukturalne

Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do DK94 „Gwizdaj”

Termin realizacji: 9 miesięcy