Budownictwo infrastrukturalne

Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej – Prace na moście Gdańskim w Warszawie

Termin realizacji: 10 miesięcy

Zakres prac: generalna realizacja inwestycji polegająca na wykonaniu robót budowlanych oraz opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót dla zabudowy koryta balastowego w torze nr 1 wraz z nawierzchnią kolejową na tłuczniu oraz robotami towarzyszącymi.
Termin realizacji: rozpoczęcie listopad 2018,
zakończenie: sierpień 2019.