Budownictwo infrastrukturalne

Przebudowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1930 R Żarnowa – Glinik Zaborowski w miejscowości Zaborów w km 5+308

Termin realizacji: 6 miesięcy