Budownictwo infrastrukturalne

Remont mostu w miejscowości Ostrów (etap II)

Wartość kontraktu: 10,55 mln PLN brutto
Termin realizacji: 40 miesięcy