Budownictwo infrastrukturalne

Rozbudowa drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc

Termin realizacji: 23 miesiące