Infrastructural construction

Nowolazurowa street, section Al. Jerozlimskie – Julian Chrościński street in Warsaw