Inne / pozostałe

Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla do 2400 mg/h zlokalizowanej na terenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

Termin realizacji: 19 miesięcy