Budownictwo infrastrukturalne

Budowa obwodnicy Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12

Termin realizacji: 12 miesięcy