Budownictwo infrastrukturalne

Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP oraz przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach

Termin realizacji: 18 miesięcy

Zakres prac: generalne wykonawstwo zamówienia publicznego polegającego na realizacji dwóch zadań inwestycyjnych: rozbiórka i budowa nowego wiaduktu oraz budowa nowej kładki pieszo-rowerowej w Tychach wraz z niezbędną przebudową infrastruktury towarzyszącej.
Termin realizacji: rozpoczęcie styczeń 2021.
Zakończenie: czerwiec 2022.