Budownictwo infrastrukturalne

Remont mostu w miejscowości Ostrów (etap II)

Wartość kontraktu: 10,55 mln PLN brutto
Termin realizacji: 40 miesięcy

Remont drogi powiatowej nr 1346K w km od 2+858,00 do km 3+300,00 (obiekt mostowy w km 2+910,00 do km 3+199,00) w miejscowości Ostrów (Etap II). Przedmiot zamówienia: wytworzenie, antykorozja, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu.

Rozpoczęcie prac: maj 2021,

Termin realizacji: 40 miesięcy.