Konstruktywni w działaniu.
Mostostal Kielce jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa.

Certyfikaty i uprawnienia

Spółka Mostostal Kielce SA posiada następujące certyfikaty:

Spółka Mostostal Kielce SA posiada następujące certyfikaty:
  • Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-ISO 45001:2018 w zakresie projektowania, generalnego wykonawstwa i generalnej realizacji obiektów budowlanych, w tym inżynierii lądowej / robót specjalistycznych, wykonawstwa konstrukcji metalowych, montażu i serwisu,
  • Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji EN 1090-1:2009+A1:2011 i EN 1090-2:2018 potwierdzający zgodność produkowanych konstrukcji stalowych wg klasy wykonania EXC1 do EXC4 z wymaganiami norm,
  • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN – EN ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, generalnego wykonawstwa i generalnej realizacji obiektów budowlanych, w tym inżynierii lądowej / robót specjalistycznych, wykonawstwa konstrukcji metalowych, montażu i serwisu,
  • Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem PN-EN ISO 14001:2015 w zakresie projektowania, generalnego wykonawstwa i generalnej realizacji obiektów budowlanych, w tym inżynierii lądowej / robót specjalistycznych, wykonawstwa konstrukcji metalowych, montażu i serwisu oraz usług sprzętowo – transportowych,
  • Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości AQAP 2110:2016 Nr 32/A/2021-2 w zakresie projektowania, generalnego wykonawstwa i generalnej realizacji obiektów budowlanych, w tym inżynierii lądowej / robót specjalistycznych, wykonawstwa konstrukcji metalowych, montażu i serwisu oraz usług sprzętowo-transportowych,
  • Certyfikat PN-EN ISO 3834-2:2021 o spełnianiu wymagań jakości w spawalnictwie,
  • Certyfikat EUROPEAN WELDING FEDERATION potwierdzający kompetencje europejskich inżynierów spawalników.

Uprawnienia specjalistyczne:

  • Świadectwo Kwalifikacji Nr 04/M/22 do wykonywania remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także stosownie do zapisów w Polskich Normach; wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
  • Świadectwo Kwalifikacji Nr 04/L/22 do wykonywania badań stalowych konstrukcji mostowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także stosownie do zapisów w Polskich Normach; wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
  • Świadectwo Kwalifikacji Nr 04/22  do wytwarzania stalowych konstrukcji mostowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także stosownie do zapisów w Polskich Normach; wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.