Konstruktywni w działaniu.
Mostostal Kielce jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa.

Budownictwo przemysłowe

Zakres działalności

  • Przemysł energetyczny (kotły energetyczne, elektrofiltry, instalacje oczyszczania spalin),
  • Przemysł cementowo-wapienniczy (linie piecowe, wymienniki ciepła, chłodniki, młyny surowca, stacje dozowania, elewatory mączki i inne),
  • Ochrona środowiska (odsiarczanie i odazotowanie spalin, spalarnie śmieci, oczyszczalnie ścieków),
  • Przemysł maszynowy i hutniczy (fabryki samochodów, hangary lotnicze, odlewnie żeliwa, walcownie),
  • Inne zakłady i budowle przemysłowe.