Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko - Korsze wraz z elektryfikacją

Termin realizacji: grudzień 2024

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostów kolejowych w km+154,066 oraz km+184,927.

Termin realizacji:

rozpoczęcie: kwiecień 2024,

zakończenie: grudzień 2024.