Konstruktywni w działaniu.
Mostostal Kielce jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa.

Wykonawstwo konstrukcji stalowych

Zakres działalności

  • Konstrukcje szkieletowe dla budownictwa ogólnego i przemysłowego,
  • Konstrukcje powłokowe (kominy, zbiorniki i kanały),
  • Konstrukcje mostowe,
  • Konstrukcje energetyczne,
  • Konstrukcje spawane blachownicowe,
  • Konstrukcje wielkogabarytowe,
  • Usługi antykorozyjne – czyszczenie strumieniowo-ścierne i malowanie hydrodynamiczne konstrukcji stalowych,
  • Malowanie ogniochronne konstrukcji stalowych.