Budowa kładki nad rzeką Bug

Wartość kontraktu: 8 961 988,15 zł brutto
Termin realizacji: październik 2025

Zawarcie kontraktu

W dniu 08 maja 2024 r. Mostostal Kielce S.A. („Wykonawca”) – podmiot zależny Spółki Mostostal Warszawa S.A. (100% udziału w kapitale zakładowym Wykonawcy) podpisał umowę ze Związkiem Powiatowo Gminnym „Nad Bugiem”   („Zamawiający”) w sprawie realizacji zadania „Budowa kładki nad rzeką Bug” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Dane kontraktowe 

  • Wartość brutto umowy: 8 961 988,15  zł
  • Termin realizacji przedmiotu Umowy: 17 miesięcy
  • Termin płatności: 35 dni
  • Okres gwarancji wynosi: 108 miesięcy
  • Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wartości wynagrodzenia brutto w formie gwarancji bankowej

Informacje nt. inwestycji

Budowa kładki nad rzeką Bug to wspólna inwestycja trzech samorządów - gminy Drohiczyn i Korczew oraz powiatu siemiatyckiego, które do jej realizacji powołały Związek Powiatowo-Gminny „Nad Bugiem”.

Kładka połączy Drohiczyn z Bużyskami. Do tej pory pokonanie rzeki w tym miejscu możliwe jest w sezonie letnim za pomocą promu, z którego korzystają piesi, rowerzyści i oczywiście kierowcy. Planowana kładka będzie służyła pieszym i rowerzystom i znacznie podniesie walory turystyczne miasteczka. Projekt ten wpisuje się w dążenia do rozwoju infrastruktury komunikacyjnej oraz promocji walorów turystycznych rzeki Bug.

Inwestycja zostanie sfinansowana z dotacji pozyskanej z rządowego programu Polski Ład oraz przy współfinansowaniu zaangażowanych w to zadanie samorządów.

Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2025 roku.

fot. MK.