Kompleksowe wykonanie 2 masztów flagowych z wyposażeniem w ramach zadania „Budowa Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie”