Konstruktywni w działaniu.
Mostostal Kielce jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa.

Oferta

Podstawowa i perspektywiczna działalność firmy opiera się na następujących segmentach rynku:

  • Obiekty i instalacje przemysłowe, obejmujące budynki i budowle dla przedsiębiorstw przemysłowych i energetycznych, montaż urządzeń, wyposażenia i instalacji oraz montaż linii technologicznych,
  • Obiekty i instalacje ochrony środowiska, obejmujące instalacje odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin, oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych, kompostownie i urządzenia do spalania odpadów komunalnych.
  • Mosty, wiadukty i obiekty infrastruktury komunikacyjnej, przebudowy dróg i skrzyżowań kolejowych.
  • Obiekty użyteczności publicznej, takie jak: budynki biurowe, obiekty handlowe, parkingi wielopoziomowe.