Modernizacja części technologicznej elektrowni szczytowo-pompowej w Porąbce Żar

Termin realizacji: styczeń 2028

Zakres prac: wykonanie całości prac mechanicznych, montażowych i demontażowych czterech hydrozespołów oraz prac związanych z modernizacją części przepływowych hydrozespołów, oraz montażem urządzenia SFC.

Termin realizacji:
rozpoczęcie: czerwiec 2024,
zakończenie: styczeń 2028.