Budowa nowego mostu przez rzekę Odrę w ciągu toru nr 1 linii kolejowej nr 132 w Opolu

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu w km 100,106 linii kolejowej nr 132 tor nr 1 o ciężarze ponad 900 ton. Długość obiektu 179m; maksymalna rozpiętość przęsła nad wodą 103,7m.

Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2023. 
Zakończenie: marzec 2024.