Budownictwo infrastrukturalne

Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)

Termin realizacji: 17 miesięcy

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej obiektów inżynierskich o ciężarze około 600t.
Termin realizacji: rozpoczęcie sierpień 2017,
zakończenie Grudzień 2018.