Obiekty użyteczności publicznej

Budynek biurowy EuRoPol Gaz w Warszawie