Obiekty użyteczności publicznej

Przebudowa Stadionu Mayol w Tulonie we Francji

Termin realizacji: 4 miesiące

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych nowych trybun w ilości około 250t.
Termin realizacji: rozpoczęcie sierpień 2016,
zakończenie listopad 2016.