Obiekty użyteczności publicznej

Budowa Budynku wielofunkcyjnego REINHOLD CENTER SILESIA ATRIUM w Katowicach

Termin realizacji: 7 miesięcy

Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji stalowej budynku wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwpożarowym. Ilość 350 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie maj 2009,
zakończenie listopad 2009.