Infrastructural construction

E20 railway line Siedlce – Luków

Zakres prac: prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji stalowej nośnej mostu w km 147,451 o ciężarze 50 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2008,
zakończenie: Czerwiec 2009.