Infrastructural construction

Road junction Kielce – North within the National Route E7

Zakres prac: dokumentacja warsztatowa, prefabrykacja, zabezpieczenie antykorozyjne i montaż dwóch stalowych wiaduktów drogowych i jednej kładki pieszo-jezdnej.
Termin realizacji: rozpoczęcie listopad 2007,
zakończenie: maj 2008.