Ekologiczne

Elektrownia Siersza S.A. w Trzebini – Rekonstrukcja bloków 1 i 2

Termin realizacji: 3 miesiące

Zakres prac : montaż konstrukcji wsporczej kotła z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym Ofz 425 w ilości 1800 ton, dostawa zbiorników przykotłowych popiołu, dostawa przewodów gorącego powietrza pierwotnego w ilości ok. 100 ton, dostawa i montaż podestów obsługowych dla budynku kotła w ilości ok. 300 ton.

Termin realizacji : rozpoczęcie czerwiec 2002r.
zakończenie sierpień 2002r