Ekologiczne

Budowa instalacji odazotowania spalin dla bloków nr 1, 3 i 5 w Elektrowni Jaworzno III

Termin realizacji: 14 miesięcy

Zakres prac: kompleksowe wykonanie demontażu, prefabrykacji, dostaw oraz montażu konstrukcji stalowych oraz izolacji dla instalacji SCR bloków nr 1, 3 i 5 o łącznej masie około 3000t .
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2019.
Zakończenie październik 2020 .