Ekologiczne

Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

Termin realizacji: 21 miesięcy

Zakres prac:wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dla potrzeb budowy nowego bloku w tym kotłownia, bunkrownia, instalacja odżużlania i inne. Produkcja 8000t, montaż 20.000t.
Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2015,
zakończenie czerwiec 2017.