Ekologiczne

Przebudowa układu odciągowego i wentylacji namiarowni pieca szybowego z wentylacji mokrej na suchą z zastosowaniem filtra pulsacyjnego w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

Termin realizacji: 6 miesięcy

Zakres prac: kompleksowe wykonanie demontażu, prefabrykacji, dostaw oraz montażu konstrukcji stalowych dla przebudowy układu odciągowego i wentylacji namiarowni pieca szybowego z zastosowaniem filtra pulsacyjnego.
Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2021.
Zakończenie: sierpień 2021.