Ekologiczne

Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi. Budowa składowiska balastu

Termin realizacji: 14 miesięcy

Zakres prac : Prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji nośnej stalowej wiat do magazynowania surowców wtórnych szt 2.
Terminy realizacji : rozpoczęcie marzec 2007,
zakończenie : maj 2007.