Ekologiczne

Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin w EC Siekierki

Termin realizacji: 18 miesięcy

Zakres prac: montaż konstrukcji kanałów spalin nieodsiarczonych i odsiarczonych od trójnika do komina H200 wraz z konstrukcją wsporczą oraz montaż urządzeń: tłumików hałasu, klap, kompensatorów i układów podgrzewacza spalin. Łączny ciężar 3736 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2010,
zakończenie sierpień 2011.