Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań-węzeł S5 Gniezno Południe w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zieliniec-Kiekrz

Wartość kontraktu: 16,292 mln zł netto
Termin realizacji: 8 czerwca 2026 r.

Droga wojewódzka nr 194 łączy północno-wschodnie obrzeża Poznania z Gnieznem, gdzie łączy się na dwóch węzłach z drogą ekspresową S5. Trasa wcześniej funkcjonowała jako droga krajowa nr 5 – pod obecnym oznaczeniem funkcjonuje od momentu oddania do użytku drogi ekspresowej S5 pomiędzy autostradą A2 a Gnieznem. DW nr 194 odgrywa istotną rolę w drogowym układzie komunikacyjnym aglomeracji poznańskiej, łącząc z Poznaniem i Gnieznem liczące blisko 10 tys. mieszkańców miasto Pobiedziska, a także szereg dużych wsi, w których liczba mieszkańców wraz z postępującym procesem suburbanizacji sukcesywnie wzrasta.

Trasa przebiega praktycznie w całości wzdłuż linii kolejowej nr 353, łączącej m.in. Poznań, Gniezno, Inowrocław, Toruń, Iławę i Olsztyn, która w Kobylnicy łączy się z Towarową Obwodnicą Poznania. Ta zaś przebiega w rejonie miejscowości Ligowiec pod LK nr 353 oraz DW nr 194 – bezkolizyjnie, pod wiaduktami. Wiadukt w przebiegu DW nr 194 czeka rozbiórka. Zostanie on zastąpiony nowym obiektem w tej lokalizacji. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego. 

fot. MK.