Konstruktywni w działaniu.
Mostostal Kielce jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa.

Historia

1994
1994
Powstanie Mostostal Kielce

Mostostal Kielce S.A. wywodzi się z warszawskiego Mostostalu, lidera branży budowlanej w Polsce, który powstał w celu odbudowy mostów zniszczonych w czasie II wojny światowej.

Oddział w Kielcach powołano w latach sześćdziesiątych XX wieku w celu budowy cementowni i zakładów wapienniczych na Kielecczyźnie. Dziś możemy się szczycić uczestnictwem w budowie prawie wszystkich cementowni w kraju.

W 1994 r. przekształciliśmy się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie rozszerzyliśmy swoją działalność na nowe segmenty rynku. Zaangażowaliśmy się w budowę instalacji ochrony środowiska, modernizacje w przemyśle energetycznym oraz budownictwo drogowo-mostowe i kolejowe.

Okres realizacji: 1994 r.

1996
1996
Wdrożenie Systemu Zapewnienia Jakości

W 1996 r. wdrożyliśmy System Zapewnienia Jakości zgodny z DIN EN ISO 9001.

Okres realizacji: 1996 r.

1998
1998
Spółka Akcyjna i Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem

Od 01.04.1998 r. działamy jako Spółka Akcyjna pozostająca w grupie kapitałowej Mostostal Warszawa S.A.

W 1998 r. wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskiem zgodny z DIN EN ISO 14001.

Okres realizacji: 01.04.1998 r.