Obiekty halowe

Budowa Fabryki Systemów Oświetleniowych VALEO w Chrzanowie

Termin realizacji: 6 miesięcy

Zakres prac: wykonanie projektu wykonawczego oraz kompleksowe wykonanie konstrukcji stalowej hali i obiektów towarzyszących ( cafeteria, pomieszczenia techniczne i socjalne przylegające do hali, doki załadowcze, wiaty magazynowe, magazyn materiałów niebezpiecznych, wartownia). Ilość około 3500 ton.
Terminy realizacji : rozpoczęcie wrzesień 2003 r. - zakończenie prac luty 2004 r.