Obiekty halowe

Centrum Artykułów Rolno-Spożywczych w Żabiej Woli