Obiekty użyteczności publicznej

Budowa budynku mieszkalno-usługowego w Warszawie Floriańska/Jagiellońska

Termin realizacji: 4 miesiące

Zakres prac : dostawa i montaż konstrukcji stalowej dachu.

Terminy realizacji : rozpoczęcie maj 2003, zakończenie sierpień 2003.