Obiekty użyteczności publicznej

Budowa Budynku Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Termin realizacji: 11 miesięcy

Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji stalowej budynku dydaktycznego oraz auli o tonażu 300 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie maj 2009,
zakończenie marzec 2010