Obiekty użyteczności publicznej

Budynek wysokościowy RONDO1 w Warszawie

Termin realizacji: 18 miesięcy

Zakres prac : opracowanie rysunków warsztatowych, dostawa i montaż konstrukcji stalowych budynku wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Ilość 1580 ton.

Terminy realizacji : rozpoczęcie czerwiec 2004,
zakończenie listopad 2005.