Obiekty użyteczności publicznej

Centrum Handlowo – Rozrywkowe CUPRUM Arena w Lublinie

Termin realizacji: 10 miesięcy

Zakres prac: dostwa i montaż konstrukcji stalowej kopuły świetlika
Termin realizacji: rozpoczęcie maj 2008,
zakończenie: luty 2009.