Obiekty użyteczności publicznej

Centrum Handlowo – Rozrywkowe FOCUS PARK w Piotrkowie Trybunalskim

Termin realizacji: 7 miesięcy

Zakres prac: dokumentacja warsztatowa, dostawa i montaż konstrukcji stalowej obiektów handlowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i ogniochronnym. Ilość 450 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie luty 2009,
zakończenie: sierpień 2009.