Obiekty użyteczności publicznej

Centrum Handlowo – Usługowe GALERIA JURAJSKA w Częstochowie

Termin realizacji: 7 miesięcy

Zakres prac: dokumentacja warsztatowa, dostawa i montaż konstrukcji stalowej obiektów handlowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Ilość 800 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie sierpień 2008,
zakończenie: luty 2009.