Obiekty użyteczności publicznej

Centrum Handlowo – Usługowe GALERIA KRAKOWSKA w Krakowie

Termin realizacji: 10 miesięcy

Zakres prac : dostawa i montaż konstrukcji stalowej dachów płaskich wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Ilość 120 ton.

Terminy realizacji : rozpoczęcie sierpień 2005,
zakończenie : maj 2006