Obiekty użyteczności publicznej

Centrum Handlowo – Usługowe MEDIANAS we Wrocławiu

Termin realizacji: 8 miesięcy

Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji stalowej obiektów handlowych wraz z poszyciem dachowym, zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwpożarowym. Ilość 800 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie maj 2007,
zakończenie: grudzień 2007.