Obiekty użyteczności publicznej

Centrum Handlowo – Usługowe TARGÓWEK RETAIL PARK w Warszawie

Termin realizacji: 9 miesięcy

Zakres prac: wykonanie dokumentacji warsztatowej, prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji nośnej stalowej hali nr 2. Ilość 800 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2006,
zakończenie: maj 2007.