Obiekty użyteczności publicznej

Centrum Handlowo – Usługowe WROCŁAW RETAIL PARK

Termin realizacji: 9 miesięcy

Zakres prac : wykonanie dokumentacji warsztatowej, dostawa i montaż konstrukcji stalowej obiektów handlowych Factory Outlet (Etap I) wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwpożarowym. Ilość 800 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie październik 2005,
zakończenie : czerwiec 2006.