Obiekty użyteczności publicznej

Rozbudowa Centrum Zaopatrzenia MAKRO w Bydgoszczy

Termin realizacji: 3 miesiące

Zakres prac : Dostawa i montaż konstrukcji stalowej obiektu handlowego wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Ilość 100 ton;
Termin realizacji : rozpoczęcie sierpień 2005,
zakończenie październik 2005.