Obiekty użyteczności publicznej

Rozbudowa Centrum Zaopatrzenia MAKRO w Zabrzu

Termin realizacji: 3 miesiące

Zakres prac : dostawa i montaż konstrukcji stalowej nowego obiektu handlowego wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Ilość 100 ton.

Terminy realizacji : rozpoczęcie sierpień 2005,
zakończenie pazdziernik 2005.