Przemysł chemiczny

Budowa Rafinerii Ołowiu w Hucie Miedzi Legnica

Termin realizacji: 5 miesięcy

Zakres prac : dostawa i montaż konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym w tym instalacje odpylania pieców rafinacyjnych, instalacje odciągu powietrza, pomost rafinacyjny, kominy, estakady i rurociągi. Ilość 300 ton
Termin realizacji : rozpoczęcie czerwiec 2006,
zakończenie : październik 2006.