Przemysł chemiczny

Instalacja odzysku cynku z odpadów cynkonośnych w ZGH „BOLESŁAW” S.A.

Termin realizacji: 10 miesięcy

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dla potrzeb budowy kompletnej linii technologicznej odzysku cynku o ciężarze ponad 400 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie czerwiec 2018,
zakończenie: marzec 2019.